ترمینال غرب، فیلمی که می خواهند نبینید!

ترمینال غرب


سیاسی ترین فیلم جشنواره فجر 95، ترمینا غرب، فیلمی است که خیلی ها از جمله دولتی ها می خواهند نبینید! «ترمینال غرب» فیلم داستانی 75 دقیقه ای به کارگردانی قربانعلی طاهرفر است که با موضوع اتفاقات هسته ای سال های اخیر و حواشی اجتماعی آن به تازگی مراحل پایانی آماده سازی خود را پشت سر گذاشته است.
ادامه خبر